Aquests dies s’està procedint a una actualització de la pàgina web del club, en la que volem fer més visibles els comptes a les xarxes socials del club (instgram – twitter) i entre d’altres volem donar més protagonisme a la part privada del soci- sòcia per accedir a determinats continguts de les ofertes a les que només com associats en tindran dret.

Es amb motiu d’aquests canvis i fins que els mateixos no es donin per finalitzats, que en determinats dispositius pot haver-hi alguns continguts que encara no estan plenament accessibles.