EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA es va crear per acord de la assemblea general associativa en data de 9 de setembre de 2002 i es troba donat d’alta amb el núm. 05542 en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport en data de 30 de setembre de 2002. Els seus orígens són l’ AGRUPACIÓ ESPORTIVA MOSSOS D’ESQUADRA que es va constituït el 08 de juny de 1988.

Actualment declarat com a entitat d’utilitat pública, és un club esportiu de règim general, amb personalitat jurídica, capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques. Els seus objectius bàsics són el desenvolupament i la pràctica continuada i saludable de l’activitat física i esportiva.

2017 ESTATUTS CEME presentats i segellats per la Secretaria Gral Esport