El Club Esportiu Mossos d’Esquadra (CEME), és una entitat declarada d’utilitat pública, sense afany de lucre, que  té com a principal objectiu fomentar la practica esportiva i saludable de l’activitat física, sense oblidar altres activitats de caràcter social i /o solidari.

D’acord amb el que està establert al Estatuts del club, poden associar-se els agents de la PGME, els seus familiars fins a segon grau i personal administratiu que treballi per la DGP

La quota de soci és de 19 € per any natural, que compren entre l’1 de gener al 31 de desembre.

Disposa de diferents seccions esportives que canalitzant l’activitat – participació representant al Cos i al Club en esdeveniments esportius d’àmbit local, autonòmic, estatal, europeu i internacional.

Tanmateix participa i organitza en accions socials i solidàries, com la festa social familiar adreçada als més menuts, el campus multiesportiu per als fills i filles del cos i donacions a fundacions i organitzacions benefiques.

Ser soci del Club Esportiu Mossos d’Esquadra, implica acceptar els compliments dels seus estatuts, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de la junta adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

El soci del CEME és responsable de la veracitat de les dades facilitades i de les seves actualitzacions.

El CEME està adscrit a l’Agència Catalana de Dades, per garantir el bon ús i la confidencialitat de les dades dels seus associats.

 

PROCEDIMENT:

1.- Ompliu el següent formulari i envieu les dades per sol·licitar la teva inscripció com a soci al CEME

2.- En rebre la vostra sol·licitud, el CEME us enviarà un correu amb les instruccions per continuar.

3.- Si manquen les dades d’un camp o aquest està incomplet la vostra sol·licitud de soci serà DENEGADA.

 

Sollicitud Nou Soci

"(obligatori)" indicates required fields

Data de naixement(obligatori)
Consentiment