Raimat Golf Club ofereix als associats del Club Esportiu Mossos d’Esquadra unes condicions especials en l’ús de les instal·lacions de GOLF i Pàdel.

Més informació a la part privada com a soci – sòcia del club

Contingut restringit a socis del CEME