Aquest dijous 30 de gener gràcies a la coordinadora de la secció de Rem del Club Esportiu Mossos d’Esquadra i la complicitat i facilitats de l’equip directiu Club de Vela Blanes, una representació del Club Esportiu ha realitzat una visita al club de vela i a les seves instal·lacions amb la voluntat de obrir espais de col·laboració entre ambdues entitats.

La jornada s’ha desenvolupat de manera molt satisfactòria i amb un alt grau de complicitat que sens dubte posa uns bons fonaments per treballar plegats en aquelles activitats en les acordem que podem sortir-ne mútuament beneficiats.

Des del Club Esportiu Mossos d’Esquadra agraeix al director, gerent i tresorer del Club de Vela Blanes l’atenció rebuda durant tota l’estada a les seves instal·lacions